【PORTER INTERNATIONAL】輕巧實用CATCH系列菱形緹花零錢包
PORTER INTERNATIONAL 輕巧實用CATCH系列,
易開合的方形開口設計,更方便收納零亂小物,
制有的鑰匙環搭配,突顯實用及功能性特色,
同時提升個人自然的簡明色彩。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    我愛正妹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()